Fotografisanje modnih revija, editorijala za magazine, kataloge, kreatore.