Kvalitetne fotografije proizvoda mnogo utiču na bolji plasman i prodaju na tržištu. U te svrhe, radim i fotografisanje svih vrsta proizvoda za kataloge, flajere, online prodaju i ostali reklamni materijal. Za ovu vrstu usluge, naplaćuje se po artiklu, a da biste dobili ponudu neophodno je da navedete vrstu i broj proizvoda, kao i namenu za šta se fotografišu.

U arhivi posedujem više od 4.000 fotografisanih artikala imenovanih po fabričkom barkodu. Taj paket, koji sadrži prehrambene i kozmetičke artikle, namenjen je marketima i prodaje se u celini. Zainteresovani me mogu kontektirati.